" Serambi Ilham ": December 2007

" Serambi Ilham "

Mereka yang selalu susah, tidak susah kehilangan kesusahan. Mereka yang selalu senang, tidak senang kehilangan kesenangan.

Name:
Location: Johor, Malaysia

Maka adalah hamba diberi nama akan ayahanda dan bonda hamba Penjaga Cahayaharapan. Maka sesungguhnya hamba dibesarkan di Simpang Renggam, di Selatan Kepulauan Tanah Melayu.

Saturday, December 22, 2007

Sejarah ringkas Dinar Emas

Bismillah

Istilah Dinar dikatakan berasal daripada kalimah Rom iaitu “dinarius” yang membawa maksud nama bagi emas yang telah ditempah atau dicap. Manakal dirham pula berasal daripada perkataan Greek “drachma” yang bermaksud nama bagi perak yang telah ditempah atau dicap.

Matawang Dinar dan Dirham telah digunakan sebelum Nabi Mumahammad s.a.w diutus menjadi rasul. Kemudian penggunaannya diteruskan sehingga penghujung empayar kerajaan Islam Turki Uthmaniyah.

Pada zaman jahiliyyah dan era awal dakwah Islam di wilayah Sham dan Semenanjung Arab, dinar yang digunakan adalah yang ditempa di Rom. Ia dipanggil dinar rumiyyah yang mempunyai gambar Raja Rom dan tulisan Rom. Manakala di wilayah-wilayah Iraq dan Timur Arab, matawangnya adalah dirham kisrawiyah. Padanya terdapat gambar Kisra Parsi dan ditulis dengan tulisan Parsi.

Matawang dinar dan dirham pertama dalam sejarah Islam telah dikeluarkan ketika awal Pemerintahan Bani Umayyah, sekitar tahun 76 hijrah, ketika pemerintahan Khalifah Abdul Malik Marwan. Beliau telah melakukan usaha sentralisasi dengan menyatukan pusat pengecapan dinar dan dirham. Kepingan dinar dan dirham tersebut ditulis padanya kalimah syahadah. Beliau turut melakukan anjakan dalam sistem ekonomi umat. Hasilnya wujud kestabilan dalam sistem kewangan, politik dan mampu meminimumkan gejala penipuan.

Dasar dan polisi ini diteruskan kelangsungannya oleh Khalifah Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Kesan daripada polisi yang demikian, Empayar Umayyah terkenal dengan pengeluaran matawang yang tulin dan berkualiti.

Wallahu a'lam